Voorwaarden

Vanaf het moment dat de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen, zijn de goederen volledig voor zijn of haar risico. De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde goederen. Vermissing, breuk, beschadiging, diefstal of vervreemding van de goederen komen ten laste van de huurder, de kosten hiervoor worden in rekening gebracht. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De huurder zal een factuur ontvangen en dient de huurprijs binnen 14 dagen over te maken, tenzij er een andere overeenkomst is.

De huurder is te allen tijde verplicht zich te kunnen legitimeren aan de verhuurders. Bij weigering kan de huurovereenkomst worden beëindigt. Het is niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren, of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen een vergoeding. De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gemaakt zijn. Van de huurder wordt verwacht, dat hij of zij zorgvuldig met de materialen omgaat en deze veilig opslaat. De huurder is te allen tijde verplicht, de verhuurder vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden, om de toestand van de materialen te kunnen bepalen.

Wij rekenen 49 cent per gereden kilometer en €10,- starttarief. Voor het vaststellen van het aantal te rijden kilometers maken wij gebruik van ANWB-routeplanner. Alle tenten die Tentenverhuur De Wijk verhuurt, kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden.  Hiervoor wordt een vergoeding gerekend van €35,- per tent. Indien er anders is overlegd is het ook mogelijk dat de huurder dit zelf doet. Alle goederen willen wij graag schoon en netjes retour.